After 600m you reach the Department of Civil Engineering buildings

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών. Το Εργαστήριο δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό να προάγει την διδασκαλία και την έρευνα στην περιοχή της μηχανικής και της τεχνολογίας υλικών των κατασκευών.

Σημαντική Ανακοίνωση

Επιλογή φοιτητών για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Παρακαλούνται οι παρακάτω φοιτητές να προσέλθουν στο γραφείο της κας Παπανικολάου την Παρασκευή 13/10/2017 και ώρα 11.00 για να συζητηθεί ο επιμερισμός των θεμάτων σε αυτούς:   ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΡΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΝΙΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επίκ. Καθ. Παπανικολάου - Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2017-2018
Καθ. Τριανταφύλλου - Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2017-2018
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2016-2017
Καθ. Τριανταφύλλου - Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2016-2017

Βασικές Πληροφορίες

Το Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών ιδρύθηκε “ατύπως” το 1992 (ως Εργαστήριο Μηχανικής των Υλικών, από τον αείμνηστο Καθηγητή Ε. Ν. Μαστρογιάννη) και επισήμως το 2004, με κύριο σκοπό να προάγει τη διδασκαλία και την έρευνα στην περιοχή της μηχανικής και της τεχνολογίας υλικών των κατασκευών.

Στα πλαίσια διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων το Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών έχει να επιδείξει έργο σχετικά με:

 • την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων σύνθετων υλικών (Ινοπλισμένα Πολυμερή - FRP, Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας - TRM)
 • την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων προηγμένων σκυροδεμάτων (αυτοσυμπυκνούμενα, ινοπλισμένα, υψηλής αντοχής, ελαφροβαρή)
 • την τεχνολογία σκυροδέματος
 • την εφαρμογή τεχνικών μη καταστροφικού ελέγχου δομικών υλικών και στοιχείων
 • τη συμπεριφορά του δομικού χάλυβα, του ξύλου και των προϊόντων αυτού
 • τη διερεύνηση της μηχανικής τοιχοδομών και κονιαμάτων
 • τη μελέτη υλικών θερμομόνωσης

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου:

 • Οι μηχανικές δοκιμές των υλικών και των δομικών στοιχείων λαμβάνουν χώρα στον Κύριο Χώρο Δοκιμών
 • Οι προπαρασκευαστικές εργασίες και έλεγχοι τεχνολογίας σκυροδέματος/κονιαμάτων πραγματοποιούνται στον Προπαρασκευαστικό Χώρο
 • Οι δοκιμές πυραντίστασης δομικών υλικών και δομικών στοιχείων λαμβάνουν χώρα στην Μονάδα Δοκιμών Πυρός σε κοντινή απόσταση

Συνοπτικά, ο εξοπλισμός του Eργαστηρίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Μηχανές εφελκυσμού, θλίψης, κάμψης και στρέψης
 • Ισχυρό πλαίσιο διαξονικής καταπόνησης δομικών στοιχείων σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση
 • Όργανα μέτρησης παραμορφώσεων και μετατοπίσεων
 • Σειρά συσκευών μη καταστροφικού ελέγχου
 • Εξοπλισμό τεχνολογίας σκυροδέματος και κονιαμάτων
 • Συσκευή μέτρησης του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας υλικών 'λ' (τύπου guarded hot plate)
 • Θάλαμο επιβολής κύκλων ψύξης-απόψυξης
 • Κατακόρυφο κλίβανο (εσωτερικών διαστάσεων 3x3x1.2m) δυναμικότητας 1350 βαθμών C, για τη διεξαγωγή δοκιμών πυραντίστασης

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Προσωπικό Εργαστηρίου

Σήμερα το προσωπικό αποτελείται από δύο μέλη ΔΕΠ, έναν διδάσκοντα Π.Δ. 407, έναν τεχνικό συνερργάτη, καθώς και αρκετούς υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν τις διπλωματικές εργασίες και διατριβές τους.

Υπηρεσίες Εργαστηρίου

Σε συνεργασία με το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου, το Εργαστήριο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε φορείς, εταιρείες και ιδιώτες, σχετικά με τη μελέτη και/ή τη μέτρηση μηχανικών και άλλων χαρακτηριστικών δομικών υλικών και στοιχείων.

Η νεότερη μονάδα μας

Μονάδα Δοκιμών Πυρός

Η Μονάδα Δοκιμών Πυρός (ΜΔΠ) αποτελεί την πιο πρόσφατη εργαστηριακή μονάδα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Πρόκειται για τη πρώτη και μοναδική στη χώρα εργαστηριακή υποδομή που δύναται να παρέχει υποστήριξη σε θέματα:

 • έρευνας,
 • εκπαίδευσης,
 • τεχνολογίας, και
 • παροχής υπηρεσιών

στο πεδίο της πυραντίστασης δομικών υλικών και στοιχείων, αλλά και της εν γένει συμπεριφοράς τους έναντι πυρός.

Τί κάνουμε

Οι Δραστηριότητές μας

Εκπαίδευση

Στο Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών διεξάγονται οι εργαστηριακές δραστηριότητες, όπως ασκήσεις, πειράματα και παρουσιάσεις, στα πλαίσια έξι Προπτυχιακών Μαθημάτων και δύο Μεταπτυχιακών Μαθημάτων.

Έρευνα

Το εργαστήριο έχει συμμετάσχει ενεργά στην έρευνα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, ενισχύοντας τις υποδομές του, και παράγοντας ένα μεγάλο όγκο δημοσιεύσεων σε διάφορα επιστημονικά πεδία.

Υπηρεσίες

Σε συνεργασία με το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου, το Εργαστήριο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε φορείς, εταιρείες και ιδιώτες του εσωτερικού και του εξωτερικού σχετικά με τη μελέτη και/ή τη μέτρηση μηχανικών και άλλων χαρακτηριστικών δομικών υλικών και στοιχείων.

Πως το κάνουμε

Στατιστικές

Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές Διατριβές

Ερευνητικά Προγράμματα

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Ποιοί είμαστε

Το Προσωπικό μας

Σήμερα το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από 2 μέλη ΔΕΠ, 1 διδάσκοντα ΠΔ 407, 1 τεχνικό συνεργάτη, 2 υποψήφιους διδάκτορες, 4 μεταπτυχιακούς φοιτητές και περίπου 15 προπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία.

Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου
Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών
Αικατερίνη (Κορίνα) Γ. Παπανικολάου
Επίκουρη Καθηγήτρια
Σωτήρης Δέμης
Διδάσκων - Μέλος Π.Δ.407/80
Κυριάκος Κάρλος
Τεχνικός Συνεργάτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ